Duinen van hout

Op Vlieland is een vijftig meter lange houten constructie gebouwd waarmee wordt getest hoe op een effectieve manier stuifzand kan worden ingevangen. Op die manier willen onder meer Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer meer inzicht krijgen in de natuurlijke kustdynamiek en het effect van stuifzand. Het sculpturale Duinkarkas is ontworpen door de landschapsarchitecten Jorrit Noordhuizen en Inge Kersten.

Dankzij stuivend zand ontstaan nieuwe duinen, reden voor kustbeschermers om stuivende duinen op bepaalde plekken verder landinwaarts te laten komen. Dankzij de natuurlijke groei van duinen ontstaat een robuust en veerkrachtig duinlandschap en wordt de veiligheid van het achterland vergroot.

Het primaire doel van het experiment Duinkarkas is het ondervangen van de ‘stuifzandoverlast’, en tegelijk laten zien dat het zand door de tijd heen de basis vormt voor een nieuw duin. In de opstelling op Vlieland wordt de zandvangcapaciteit van het Duinkarkas getest.

De plek, aan de rand van natuurgebied de Vliehors, is zorgvuldig uitgekozen. De sterke natuurlijke dynamiek en het brede strand maken dit de uitgelezen locatie voor het experiment, aldus de ontwerpers. Het Duinkarkas blijft in ieder geval tot en met oktober staan.

Naast Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer werken de landschapsarchitecten voor dit project samen met de gemeente Vlieland en het Ministerie van Defensie. Het Duinkarkas wordt ondersteund door het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *