Een kroon op je werk

De Kroon’s polders op het westelijke gedeelte van Vlieland zijn tussen 1898 en 1934 aangelegd onder leiding van de heer P.A. Kroon. Hij wilde hiermee voorkomen dat het eiland tijdens een zware storm in tweeën zou breken.

De vier polders vormen een belangrijk gebied voor planten en vogels. Er broeden meer dan 60 vogelsoorten, waaronder eidereenden, lepelaars, kluten en aalscholvers. Het gebied is ontstaan door het aanleggen van een aantal stuifdijken op een deel van de Vliehors aan de zuidzijde van de steeds smaller wordende Meeuwenduinen.

Door het aanleggen van verschillende stuifdijken naast elkaar ontstonden vier polders. De bedoeling was er bruikbare landbouwgrond te creëren. Het bodem was echter te zout en te nat. Met behulp van een windmolen werd de polder bemalen en heeft een boer vanuit het Posthuis enige tijd geprobeerd er vee te houden. De luchtmacht heeft in de vierde polder een landingsbaan in gebruik gehad waar lichte propellervliegtuigen konden landen.

Vanaf de jaren zestig worden de polders beheerd door Staatsbosbeheer. Sindsdien is het een oogstrelend natuurgebied waar je het beste onder deskundige begeleiding een bezoek aan kunt brengen. Via bezoekerscentrum De Noordwester worden regelmatig excursies georganiseerd.

Bron: Wikipedia

Foto: Staatsbosbeheer Vlieland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *