Vlieland, in je element!

Als trouwe volger van Leven op Vlieland willen we jou als eerste informeren over de nieuwe manier waarop we Vlieland gaan promoten. Lees verder voor het formele persbericht.

PERSBERICHT

Vlielandmarketing in een nieuw jasje
Na vaststelling van het Toeristisch Beleidsplan van Vlieland is in november 2015 gestart met de uitwerking. In januari zijn een tweetal brainstormsessies belegd, waarbij eilanders en diverse professionele marketeers hun mening hebben gegeven en ideeën hebben verzameld. Het actieplan 2016 is op 1 maart jl. goedgekeurd door vertegenwoordigers van de gemeente Vlieland en een groot aantal belangenverenigingen.

Vlielandpromotie
Eenduidige promotie van Vlieland is één van de doelstellingen in het beleidsplan. Na bepaling van kernwaarden en positionering is gezocht naar een passende vertaling in woord en beeld. Vlieland zal in het vervolg worden gepromoot met de kreet: Vlieland, In je element!

Rondom dit statement worden verhalen van eilanders en gasten opgetekend, die vertellen hoe zij zich in hun element voelen op Vlieland. De slogan wordt beeldend gemaakt met mensen die in hun element zijn op Vlieland. Hierdoor wordt meteen duidelijk hoe veelzijdig Vlieland is.

Vlieland, In je element! zal gebruikt worden op internet, maar ook in geprinte media. Een uitgebreide campagne zal zorgen voor vernieuwde naamsbekendheid en verhoging van de aantrekkelijkheid van Vlieland.

Nieuwe evenementen
Vlieland krijgt er een drietal evenementen bij. In juni worden de Wilde Zeewier Weken georganiseerd. In september staat Vlieland in het teken van de Nautiek, in oktober staan de Cranberry’s in het middelpunt (reeds bestaand evenement) en in december beleven we met elkaar de Donkere Dagen.

Deze evenementen zijn gekozen na een brainstorm waar alle eilanders bij aanwezig konden zijn. 35 enthousiaste inwoners bedachten 100 ideeën. Er zijn veel bruikbare suggesties bij waar in de komende tijd nader onderzoek naar wordt gedaan. Veel bedachte activiteiten kunnen worden ondergebracht bij genoemde thema’s, maar het zal zeker niet bij deze vier evenementen blijven!

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *